Tel.: 22 628 87 73 || Kom.: 501 125 517 || E-mail: przemszcz@interia.pl

facebook

Chirurgia stomatologiczna oraz inne usługi


Mój gabinet stomatologiczny świadczy usługi dentystyczne od 20 lat.

Oferuję Państwu możliwość kompleksowego leczenia stomatologicznego. Moje osobiste doświadczenie w leczeniu protetycznym oraz innych usługach stomatologicznych, a także wieloletnia nieprzerwana praca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Katedrze Protetyki Stomatologicznej jako nauczyciel akademicki pozwala na wykorzystywanie najnowszych metod planowania, leczenia i profilaktyki stomatologicznej.

Podnoszę kwalifikacje w dziedzinie protetyki i implantologii stomatologicznej.

CERAMIKA CYRKONOWA - czytaj artykuł

Od wielu lat współpracuję ze specjalistami mającymi duże doświadczenie kliniczne i akademickie w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz implantologii.

Wykształcenie

 • 1988 - 1994 - studia medyczne na Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Warszawie

Szkolenia

 • 1997 - kurs implantologiczny na Uniwersytecie Lund w Szwecji
 • 1999 - uzyskana specjalizacja 1-szego stopnia w zakresie stomatologii ogólnej
 • 2004 - uzyskany stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy "Wybrane materiały ceramiczne stosowane w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych bez podbudowy metalowej - badania porównawcze"
 • 2006 - uzyskana specjalizacja w zakresie protetyki stomatologicznej
 • 1994 - 2016 - odbyte liczne szkolenia w zakresie protetyki stomatologicznej

Doświadczenia Zawodowe

 • 1994-1995 - staż zawodowy w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1995-2004 - praca na stanowisku asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2004 - obecnie - praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2004 - obecnie - prowadzenie prywatnej praktyki dentystycznej Warszawa ul. Wilcza 5 lok 14
 • 2002 - realizacja projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych
 • 1994-2009 - autor 35 publikacji naukowo-dydaktycznych w czasopismach Protetyka Stomatologiczna oraz Stomatologia Współczesna
 • 1994-2009 - liczne wystąpienia i wygłaszane referaty na konferencjach i zebraniach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • 1994 - obecnie - członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • 2002 - 2006 - wyróżnienie i nagroda Komisji Nagród PTS za prace naukowe dotyczące materiałów ceramicznych opublikowane na łamach Protetyki Stomatologicznej